2014 m. gegužės 12 d., pirmadienis

Kompensacija iki 30% geoterminiui šildymui

Šis straipsnis apie tai kaip lyg ir nori duoti, bet neduoda...


Kaip ir praėjusiais taip ir šiais metais Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) paskelbė programą dėl atsinaujinančių energijos šaltinių kompensavimo individualiuose namuose. Džiugu, kad šiemet biudžetas išaugo dar vienu milijonu ir dabar sudaro bendrą projekto finansavimo sumą 3,1 ml.Lt.
Toliau yra skelbiamos Klimato kaitos specialios programos finansavimo kryptys:

·   Saulės kolektorių ar mažo pajėgumo saulės elektrinių įdiegimui, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), vandens šildymui ar šilumos palaikymui tinkamos išlaidos yra:
-    saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus įdiegimas;
-  saulės fotovoltinės elektrinės su arba be akumuliatorių įdiegimas;
-        šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymas;
-  kita konkreti saulės kolektoriaus/elektrinės projekto diegimui reikalinga įranga.
· Vėjo energijos šaltinių įdiegimui savo poreikiams (ne pardavimui) tinkamos išlaidos:
-  vertikalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės su (arba) be akumuliatoriaus įdiegimas;
-   horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės su arba be akumuliatoriaus įdiegimas;
-     elektros energijos tinklų pritaikymas;
-    kita konkreti vėjo jėgainės projekto diegimui reikalinga įranga;
·     Geoterminės energijos šaltinių įdiegimo karšto vandens, šilumos energijos gamybos savo poreikiams (ne pardavimui) tinkamos išlaidos yra:
-    šilumos siurblio įdiegimas;
- horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus įdiegimas;
-     šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymas;
-   kita konkrečiam projekto diegimui reikalinga įranga įdiegti, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį.

Toliau skelbia, kad finansuoja iki 30 proc. visų faktiškai patirtų įgyvendinus projektą tinkamų finansuoti projekto išlaidų, vadovaujantis pareiškėjo pateiktais išlaidas pagrindžiančiais bei apmokėjimą įrodančiais dokumentais, tačiau neviršijant LAAIF apskaičiuotos maksimalios paramos sumos.

Viskas kol kas atrodo puiku, kol nepriėjome prie raikalavimų :)

Išlaidos pripažįstamos tinkamomis ir kompensuojamos:
·   jei jos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 28 d. įsakyme Nr.  D1-379  "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo" nurodytas išlaidas;
·    jei yra patirtos nuo 2012 m. Klimato kaitos specialiosios programos sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos, t.y. nuo 2012 m. balandžio 15 d. iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų gruodžio 1 d.;
Atitinku reikalavimą, nes šilumos siurblį ir lauko kontūrą įsirengiau 2012 liepą.
·   jei yra patirtos ir apmokėtos po to, kai statinio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre;
O jau šio punkto reikalavimo neatitinku. Namą pridaviau 2013 metais. Reikalaujama, kad išlaidas patvirtinantys dokumentai (pirkimo čekiai, pinigų pervedimai) būtų atlikti po namo pridavimo. Kur logika??? Kaip aš galėjau priduoti namą neturėdamas geoterminio ar kito katilo? Panašu, kad norint gauti išmoką, reikia apeiti įstatymą, t.y. pasistatai namą, jį priduodi ir tik paskui nusiperki, įsirengi geo, bet čia jau naujo namo renovacija??? Tačiau renovacijai yra sukurta kita programa "FIZINIAMS ASMENIMS TEIKTI PROJEKTŲ REGISTRACIJOS FORMAS DĖL GYVENAMŲJŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)".
·   jei projektas visiškai įgyvendintas ir apmokėtos visos patirtos išlaidos;
Atitinku
· jei išlaidos apmokėtos paties pareiškėjo (jo įgalioto asmens) nuosavomis  lėšomis;
Atitinku
· jei sąskaitos už patirtas išlaidas išrašytos pareiškėjo (įgalioto asmens) vardu.
Atitinku

Panašu, kad neduos, bet bandysiu :)
Daugiau info apie programos reikalavimus čia

2014 m. gegužės 7 d., trečiadienis

Šildymo sezono 2013-2014 išklotinė

Pateikiu apytikslinius paskaičiavimus:
Kažkada parduotuvėje varčiau žurnalą ir atsitiktinai radau informaciją apie pastatų energetinio naudingumo klases. Straipsnyje skelbiama kiek kwh šilumos per metus turi sunaudoti tam tikra pastato naudingumo klasė. Kažkada rašiau, kad mano namą po pokalbiu telefonu įvertino B klase. Buvo smalsu pasiskaičiuoti ar ištikrųjų taip yra gyvenant normaliomis sąlygomis. Lentelėje nr. 2 matome kiek kwh/metus sunaudoja tam tikros klasės 150m2 ploto namas.
Mano atveju praėjo tik 7 šildymo mėnesiai, šilumos siurblys pagamino bendrai (karštas vanduos ir šildymas) 15513 kwh šilumos. Dar reikėtų pridėti trūkstamus 5mėn. per kuriuos bus sugeneruojama šiluma tik karštam vandeniui (tarkim 250kwh * 5 = 1250kwh) ruošti. Tuomet gausiu pagamintos energijos kiekį visiems metams. Maždaug tai sudarytų 15513 + 1250 16763 kwh. Namo šildomas ploto vidurkis manau irgi siektų apie ~150m2. Tuomet ištiesų papuolu į intervalą tarp A 13200kwh ir B 25800 kwh klasių.

2014 m. gegužės 6 d., antradienis

Išlaidos šildymui - 2014 Balandis

Balandžio antrojoje pusėje baigiau šildymo sezoną. Sekančiame straipsnyje pateiksiu viso šildymo sezono išlaidas. Tai gi, balandį vidutinė oro mėnesio temperatūra buvo +8.8C. Dienomis sušildavo virš +21C. Buvo daug saulėtų dienų, saulutė puikiai atliko savo darbą, todėl šildymą išjungiau. Nors kambario temperatūra buvo artima šildymo sezono metu nustatytai T tačiau buvo ir yra jaučiamas diskonfortas vaikštant basomis kojomis, grindys apklijuotas akmens masės plytėlėmis tapo ganėtinai vėsios. Beveik visi įsitaisėme po slogą :) Per pusę metų pripratome prie šiltų grindų. Teks pratintis prie kitų sąlygų.


Kaip ir kovą kompresorius dirbo vis trumpiau, tai lėmė COP augimą, bei šiluminės kwh kainos mažėjimą grindų šildymui iki 0,06Lt. Gliukolio temperatūra ateinanti iš žemės ženkliai pakilo, kai buvo ruošiamas tik karštas vanduo (žiūrėti nuo 17 savaitės). Išlaidos grindų šildymui siekė ~58Lt, o karštam vandeniui ~25Lt. Šalto vandens sunaudojome 15,7m3. Už visą elektrą sumokėjau 226Lt. Detaliau skaičius pateikiu čia: